Aplikacje na Facebooka

Realizacja kilku aplikacji na Facebooka dla naszych klientów zapoczątkowała specjalizacje w naszym dziale outsourcingowym IT. Realizujemy zlecenia programistyczne na proste i zaawansowane aplikacje oraz zakładki na serwisy  Facebook oraz Youtube.

Przykładem takiej realizacji jest elastyczna aplikacja „Testujemy produkty”, która umożliwia:

  • pozyskiwanie testerów produktów
  • organizacje testów na wielu fanpage jednocześnie
  • zbieranie recenzji testerów i ich publikację
  • elastyczny system CMS do zarządzania zgłoszeniami użytkowników